English

Prisiau

Gwyliau Byr

Mae Gwyliau Byr ar gael drwy gydol y flwyddyn. Ar gyfer gwyliau byr yng nghanol yr wythnos gallwn gynnig 4 noson am bris 3 i chi.

Miller’s & Wagoner’s

2013/14 – £500 am 3 noson Dydd Gwener i Ddydd Llun, neu 4 noson Dydd Llun i Ddydd Gwener

2015 – £550 am 3 noson Dydd Gwener i Ddydd Llun, neu 4 noson Dydd Llun i Ddydd Gwener

Hayloft & Woolpack

2013/14 / 15 – £250 am 3 noson Dydd Gwener i Ddydd Llun, neu 4 noson Dydd Llun i Ddydd Gwener

Prisiau Wythnosol  

WYTHNOS YN DECHRAU

TYMOR

Miller’s & Wagoner’s

Hayloft & Woolpack

1st Nov 13 – 20th Dec 13 LOW £660 £330
20th Dec 13 – 3rd Jan 14 HIGH £760 £420
3rd Jan 14 – 14th Feb 14 LOW £660 £330
14th Feb 14 – 28th Feb 14 MID £710 £380
28th Feb 14 – 28th Mar 14 LOW £660 £330
28th Mar 14 – 4th Apr 14 MID £710 £380
4th Apr 14 – 25th Apr 14 HIGH £760 £420
25th Apr 14 – 23rd May 14 MID £710 £380
23rd May 14 – 30th May 14 HIGH £760 £420
30th May 14 – 18th Jul 14 MID £710 £380
18th Jul 14 – 29th Aug 14 HIGH £760 £420
29th Aug 14 – 24th Oct 14 MID £710 £380
24th Oct 14 – 31st Oct 14  HIGH £760  £420
31st Oct 14 – 19th Dec 14  LOW £660  £330
19th Dec 14 – 2nd Jan 15  HIGH £760  £420

 

Mae’r prisiau’n cynnwys nwy a thrydan, dillad gwely a thywelion i’r holl westeion. Gellir gofyn am grud a chadair uchel i fabanod a hynny am ddim. Noder nad ydym yn darparu dillad gwely i’r crud.

Mae croeso i gŵn yn Brynich, ond rydym yn gofyn i westeion dalu £10 yn ychwanegol am bob ci ar wyliau byr, ac £20 am bob ci ar wyliau wythnosol.

I archebu lle ffoniwch ni ar 01874 623050 a gofyn am Mark neu Becca.