English

Lleoliad a Chysylltu

Trafnidiaeth Gyhoeddus: Mae’r orsaf drenau agosaf yn Y Fenni. Yna ceir gwasanaeth bysiau tymhorol o’r orsaf drenau i Brynich rhwng misoedd Ebrill a Hydref. Mae’r gwasanaeth bysiau hefyd yn rhedeg i Storey Arms, Caerdydd a Merthyr.
I weld yr amserlen bysiau cliciwch yma .

Seiclo: Mae Taith Seiclo Cenedlaethol 8 yn rhedeg ar hyd llwybr tynnu’r gamlas, 5 munud o daith gerdded o Brynich.

Teithiau: O’r De Ddwyrain, ewch tuag at yr M4 Gorllewin a gyrrwch i Gyffordd 24. Cymerwch yr A449 i Raglan a’r A40 i Aberhonddu. O Ganolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr anelwch at yr M5 i’r de tuag at Gyffordd 8, yna’r M50 a’r A40 i Aberhonddu. O Dde Cymru defnyddiwch yr A470 i Aberhonddu. Mae Brynich wedi ei leoli ar yr A470, 200 metr o’r gyffordd â’r A40, 2Km i’r dwyrain o Aberhonddu.
Os ydych yn defnyddio Sat Nav ein Cod Post yw LD3 7SH a’r cyfeirnod grid mynedfa’r dreif yw SO 069 279.


View Larger Map

Wildflower meadow at BrynichBwcio dros y ffôn ac Ymholiadau
01874 623050

 

Mark & Becca Jones
Brynich Farm cottages
Brynich
Brecon
Powys
LD3 7SH

Email:cottages@brynich.co.uk