English

Pethau i’w gwneud

Photo: Nanette Hepburn

Dim ond 1 ½ milltir o daith gerdded i ffwrdd o Brynich yw Aberhonddu, ar hyd llwybr tynnu’r gamlas. Dyma’r ganolfan berffaith ar gyfer crwydro a mwynhau’r llecyn prydferth hwn.

Mae cymaint i’w wneud yn Aberhonddu a’r cyffiniau ac rydym yn hapus i awgrymu gweithgareddau a llefydd i ymweld â nhw. P’un a fyddai well gennych benwythnos o ddringo, cerdded a marchogaeth, neu dreulio ychydig ddyddiau hamddenol yn ymweld â’r ardal a bwyta allan yn rhai o’n tai bwyta lleol gwych – mae gennym rywbeth i bawb.

Yn ogystal â cherdded y bryniau a beicio mynydd di-baid, ceir hefyd lawer o bethau eraill nad oeddech efallai wedi meddwl amdanynt yn y rhan hwn o’r byd.  Dyma rai syniadau i’ch gosod ar ben ffordd:

I’r Plant

I’r sawl sy’n mwynhau’r awyr agored…

Am ddiwrnod allan yn ymlacio…

Bwyta allan…