English

Woolpack – Cysgu 2

The Woolpack lounge and bedroom

Mae The Woolpack yn fwthyn llawr gwaelod pert ag ystafell fyw cynllun agored, cegin ac ardal fwyta. Cafodd y bwthyn ei drawsnewid â’r ymwelwyr llai symudol mewn golwg – ceir mynediad llawn i gadeiriau olwyn a chawod y gellir cerdded i mewn iddo.

Llawr gwaelod: Cegin cynllun agored, ardal fwyta ac ystafell fyw (â gwely soffa). Ystafell ymolchi â chawod y gellir cerdded i mewn iddo.

Yn cynnwys: Teledu a DVD, peiriant golchi llestri, oergell â chwpwrdd rhewgell, peiriant golchi dillad.