English

Hayloft – Cysgu 2

The Hayloft - Photo (left): Nanette Hepburn Photo: Nanette Hepburn

Mae The Hayloft yn fwthyn llawr cyntaf clud ond helaeth â golygfeydd pert dros dir y fferm. Y mae’n berffaith i gyplau.

Llawr cyntaf: Ystafell Wely Ddwbl, ystafell fyw cynllun agored, cegin ac ardal fwyta ac ystafell ymolchi â chawod dros y bath.

Yn cynnwys: Teledu a DVD, Peiriant golchi llestri, oergell â chwpwrdd rhewgell, peiriant golch dillad.

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Nanette Hepburn