English

Wagoner’s – Cysgu 8

The Wagoner's cottage - Photo: (left) Fairyodd photography

Photo: (left) Fairyodd Photography (right) Nanette Hepburn

Brynich front doors - Photo: Nanette Hepburn

Photo: Nanette Hepburn

Mae bwthyn The Wagoner yn Cysgu 8 ac mae ganddo ystafell fyw braf cynllun agored, cegin ac ystafell fwyta â theimlad clud hyfryd iddi.

Llawr Gwaelod: En-suite Dwbl, ystafell i ddau, ystafell fync, ystafell ymolchi deuluol (â chawod dros y bath).

Llawr Cyntaf: Ystafell fyw cynllun agored, cegin ac ardal fwyta.

Ail Lawr: Ystafell helaeth i ddau â thoiled

Yn cynnwys: Teledu a DVD, peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, peiriant golchi dillad.