English

Archebu Lle i Grwpiau

Brynich Farm cottages in the heart of the Brecon Beacons

Mae ein bythynnod yn cysgu cyfanswm o 20 o westeion, ac mae grwpiau mawr yn aml yn bwcio’r pedwar bwthyn ar gyfer dod â theulu at ei gilydd, aduniadau ac yn y blaen. Mae yna ardal fyw eang ym mwthyn The Miller’s, â digon o le i’r gwesteion i gyd ymgynnull. Mae’r gerddi helaeth hefyd yn berffaith ar gyfer bwyta yn yr awyr agored ar noswaith o haf.

Os oes diddordeb gennych hefyd i archebu’r ‘Barn’ ar gyfer priodas, enciliad a digwyddiad hyfforddi yna edrychwch ar Wefan The Barn.