English

Miller’s – Cysgu 8

Miller's cottage - Photos: Fairyodd photography

Photos: Fairyodd Photography & Nanette Hepburn

Mae bwthyn The Miller’s yn cysgu 8 ac mae ganddo ystafell fyw cynllun agored helaeth iawn, cegin ac ystafell fwyta sy’n ei wneud yn fwthyn ‘cymdeithasol’ iawn.

Llawr Gwaelod: En-suite dwbl, 2 x ystafell fync, ystafell ymolchi deuluol â bath (cawod dros y bath).

Llawr Cyntaf: Ystafell fyw cynllun agored helaeth, cegin ac ardal fwyta. Toiled.

Yn cynnwys: Teledu mawr a DVD, peiriant golchi llestri, oergell, rhewgell, peiriant golchi dillad.

Mae drws yn cysylltu â bwthyn y Wagoner’s drws nesaf, felly gallwch archebu’r ddau fwthyn a’u mwynhau fel un bwthyn mawr yn cysgu 16.

 

 

 

 

Photo: Nanette Hepburn