English
The Hayloft farm cottage
Miller's farm cottage
Wagoner's farm cottage
Woolpack farm cottage
Bu teulu’r Jonesiaid yn rhedeg Brynich ers y 1960au. Mae ôl gofal a graen ar y llety ac ymfalchïwn yn yr hyn a ddarparwn i’n hymwelwyr ymlacio ynddo.
Mae Bythynnod Fferm Brynich wedi eu lleoli mewn lleoliad gwledig syfrdanol yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae’n hadeiladau cofrestredig yn dyddio o’r 17 ganrif wedi cael eu haddasu’n chwaethus i ddarparu lle gwych i aros. Rydym wedi cadw llawer o nodweddion gwladaidd gwreiddiol yr adeiladau – mae’r trawstiau derw a’r gwaith cerrig gwyngalchog y tu mewn i’r bythynnod yn creu naws draddodiadol a chlud i’r safon uchaf a chynigir yr holl gyfleusterau modern y byddwch eu hangen ar gyfer arhosiad cyfforddus.

Mae pedwar bwthyn gennym i gyd, yn cysgu cyfanswm o 20 o westeion. Mae’n bythynnod bach un llofft yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau tawel, tra bo’r bythynnod mwy o faint yn berffaith ar gyfer dod â’r teulu at ei gilydd neu aduniad â ffrindiau. Mae’r ardd helaeth a rennir yn rhoi digon o le i wasgaru a mwynhau’r golygfeydd.

Ni chaniateir ysmygu yn ein bythynnod, ond rydym yn hapus i dderbyn cŵn.

Hoffem ddiolch i Nanette Hepburn am ei ffotograffiaeth a Fairyodd photography am ein helpu ni gyda’r wefan hon.

Miller’s – Cysgu 8
Wagoner’s – Cysgu 8
Hayloft – Cysgu 2
Woolpack – Cysgu 2 (addas i gadeiriau olwyn)

“We really enjoyed our stay at Brynich. Good walks, clean, well-designed, tasteful, comfortable convivial cottages in a brilliant location.”Matt & friends
“I am always a tad suspicious of pretty pictures on the internet. However, Brynich has more than exceeded our expectations. It is so refreshing to come across such friendly, efficient organisation. Not to mention somewhere so thoughtfully set out.”Steve & Luke
“What a fantastic holiday destination Brecon is. Can’t wait to come back and walk some more. The Hayloft has been superb – everything we could want. I will miss sitting on the window ledge with a cuppa while drinking in the views and calmness.”Steve & Prue
“Excellent all round – Couldn’t ask for better.

Hope to see you again next year.”Hilda & Tudor